Ajakava

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00 New Wave Narva Haigla Narva Haigla
16.00-17.00 New Wave
17.00-18.00
18.00-19.00 AquaAeroobika AquaAeroobika AquaAeroobika
19.00-20.00 New Wave A. Kanev A. Kanev
20.00-21.00
21.00-22.00

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00 New Wave Narva Haigla Narva Haigla
16.00-17.00 New Wave
17.00-18.00 Marliin
18.00-19.00 Marliin
19.00-20.00 Marliin
20.00-21.00
21.00-22.00

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00 Narva Ujula Narva Ujula Narva Haigla Narva Haigla
16.00-17.00 Narva Ujula Narva Ujula
17.00-18.00
18.00-19.00 AquaAeroobika AquaAeroobika AquaAeroobika
19.00-20.00 New Wave A. Kanev A. Kanev
20.00-21.00
21.00-22.00

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00 Narva Haigla Narva Haigla
16.00-17.00
17.00-18.00 Marliin
18.00-19.00 Marliin
19.00-20.00 Marliin
20.00-21.00
21.00-22.00

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00 New Wave Narva Haigla Narva Haigla
16.00-17.00 New Wave
17.00-18.00
18.00-19.00 AquaAeroobika AquaAeroobika AquaAeroobika
19.00-20.00 A. Kanev A. Kanev
20.00-21.00
21.00-22.00

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00 08.01 / 22.01

Narva-Jõesuu Purjespordikool

08.01 / 22.01

Narva-Jõesuu Purjespordikool

12.00-13.00 08.01 / 22.01

Narva-Jõesuu Purjespordikool

08.01 / 22.01

Narva-Jõesuu Purjespordikool

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Aeg Ujula rada number
1 2 3 4 5 6 7 8
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00 Narva Ujula Narva Ujula
15.00-16.00 Narva Ujula Narva Ujula
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00