Aitäh, et pead Narva ujulat külastades kinni meie kodukorrast.
Tänu sellele on ujula külastamine kõigi jaoks meeldiv ja turvaline. 

 

NARVA UJULA KODUKORD

Kehtib alates 01.09.2023

 

 1. Üldised tingimused
  • Narva ujula (edaspidi ujula) kodukord on kliendile ja teistele ujulas viibivatele isikutele kohustuslik.
  • Klient tasub ujula teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel.
  • Mis tahes küsimusega pöördub klient ujula administraatori poole.

 

 1. Lahtiolekuajad
  • Lahtiolekuajad kehtestab ujula, avaldades need oma veebilehel ja ujula ustel.
  • Ujula piletite müük lõpeb üks tund enne ujula sulgemist.
  • Kauba müük vastuvõtuletis lõpeb 30 minutit enne ujula sulgemist.
  • Klient lahkub ujula ruumidest hiljemalt sulgemisajaks.
  • Ujula broneeringutest ürituse tarbeks, treeningutest või sulgemisest remondi- ja hooldustöödeks (või muu põhjus) antakse teada eelkõige ujula kodulehel www.narvaujula.ee.

 

 1. Pakettpilet, ühekorrapääse ja ujula rent
  • Ujula osutab kehtiva hinnakirja alusel teenuseid kliendile, kes on:
   • ostnud pakettpileti;
   • ostnud ühekorrapääsme või
   • rentinud raja(d) või ujula lepingu alusel.
  • Ühekorrapääsmega klient siseneb ujulasse administraatorilt saadud pileti alusel.
  • Ujulat või rada rentiv klient siseneb ujulasse lepingu ja broneeringu alusel.
  • Pakettpiletiga klient siseneb ujulasse isikut tõendava dokumendi alusel, mis seob teda ujula kliendiprogrammis loodud sooduskontoga.
  • Ujulal on õigus nõuda pakettpiletit ostvalt kliendilt tema isikutunnistust, et siduda kliendi info andmebaasis olevate andmetega. Selle info põhjal saab ujula kontrollida paketi kasutuskordi ning tuvastada, et kliendi pakettpiletit kasutaks ainult klient ise, mitte kolmas isik.
  • Klient peab sooduspileti ostul esitama õpilaspileti vm soodustuse saamiseks vajaliku dokumendi.
  • Klient ei saa ümber vormistada enda isikuga seotud pakettpiletit ega anda seda edasi kolmandale isikule.
  • Ühekordne ujula külastus kestab 90 minutit väravast sisenemisest kuni väravast väljumiseni. Kui külastusaeg on ületatud, siis tuleb tasuda täiendavalt ületatud aja eest vastavalt ujula hinnakirjale.

 

 1. Lapsed ja noored
  • Ujulas võib iseseisvalt viibida isik, kes on vähemalt 15-aastane.
  • Alla 15-aastane laps võib viibida ujulas vaid koos ujula pääset omava täiskasvanud saatjaga, kes vastutab lapse turvalisuse ja käitumise eest ning tagab, et laps järgib ujula kodukorra reegleid.
  • Lapsevanem võib võtta oma riietusruumi kaasa kuni 6-aastase lapse, olenemata lapse soost. Laps, kes on vähemalt 7-aastane, riietub enda soole vastavas riietusruumis.

 

 1. Kord, ohutus ja turvalisus
  • Klient vastutab ise oma ujumisoskuse, treenituse, tervise ja elu eest.
  • Ujula ruumides ja territooriumil on keelatud:
   • suitsetada;
   • tarbida alkoholi või narkootilisi aineid ning olla nende mõju all;
   • viibida koos lemmikloomaga;
  • Ujulasse on keelatud kaasa võtta klaastaarat ja teisi kergesti purunevaid ning vigastusohtlikke esemeid.
  • Ujulas tuleb kanda selleks ette nähtud traditsioonilisi ujumisriideid (trikoo, ujumispüksid) ning jalatseid (sauna- või rannajalatseid ehk plätusid). Ujumisriided (sh spordipüksid/ šortsid), millel on needid, trukid, lukud ja nööbid ei ole lubatud ning ujula personalil on õigus nõuda sellist riietust kandval kliendil kas riietuse vahetamist nõuetekohase vastu või ujulast lahkumist.
  • Kui juuksed on pikemad kui 2 cm, on soovitatav kanda ujumismütsi. Pikad juuksed peavad olema kinni.
  • Beebidel on nõutav kanda ujumismähet.
  • Enne ja pärast ujumist ning peale saunas käimist on kohustuslik end hoolikalt pesta ning seda ilma ujumisriieteta.
  • Sauna tuleb siseneda ujumisriieteta, sest ujumisriietest lenduvad klooriaurud on tervisele kahjulikud. Leili viskamine saunas ei ole lubatud, sest saunas olev elektrikeris ei ole selleks mõeldud.
  • Saunas ja duširuumis on muuhulgas keelatud:
   • raseerida või muul moel karvu eemaldada;
   • juukseid värvida;
   • kasutada õlisid, soolasid, mett jm kehahooldusvahendeid;
   • vihelda;
   • kasutada isiklikku fööni või muid isiklikke elektrilisi seadmeid.
  • Ujumiseks tuleb valida enda ujumisoskusele vastav rada ning kui raja otstesse on paigaldatud vastavad sildid, siis lähtuda neist:

SUPLUS = sa ei tunne end vees kindlalt, ujud aeglaselt

SPORTUJUMINE või HARRASTUSUJUMINE = oled hea ujuja

TREENING – treeninggruppidele

  • Radadel ujudes tuleb hoida parempoolset liiklust ning mitte ujuda põiki üle radade. Rada saab vahetada rajapiirde alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine, seismine ja turnimine on keelatud. Ühtlasi tuleb olla sõbralik ja arvestav teiste samal rajal ujuvate külastajatega.
  • Halva enesetunde korral tuleb tulla veest välja, paluda abi ujula personalilt või anda
   halvast enesetundest märku teistele ujula külastajatele, et sind märgataks.
  • Ujula põrand võib olla märg ja libe, mistõttu on sellel jooksmine ohtlik ja keelatud. Ujula ruumides tuleb liikuda rahulikult, et vältida kukkumisi ja vigastusi.
  • Ujula ei vastuta võimalike vigastuste, terviserikete, õnnetuste jms eest, muuhulgas juhul, kui selle põhjuseks on kliendi poolt kodukorra reeglite rikkumine ning ujula ei hüvita sellest tulenevaid mis tahes kahjusid.
  • Klient suhtub ujula ja teiste isikute varasse heaperemehelikult, hoiab ujulas puhtust ning käitub heade tavade kohaselt.
  • Juhul kui klient kahjustab ujula vara, teatab ta sellest kohe ujula administraatorile ja lepib kokku kahju hüvitamises. Hüvitise suurus sõltub kaubanduses müügil oleva sama liiki vara hinnast.
  • Klient hoiab ujula kasutamise ajal isiklikke asju talle ette nähtud lukustatavas riidekapis.
  • Riidekapi ja hoiulaeka võtme lõhkumisel või kaotamisel tuleb tasuda kahjutasu vastavalt hinnakirjale.
  • Ujula vastutab üksnes kliendi nende isiklike esemete säilimise eest, mida hoitakse ujula administraatori juures tasuta turvakapis. Muude kliendi isiklike esemete säilimise eest (kahjustumise, varguse, hävimise jms) ujula ei vastuta ega hüvita võimalikku kaasnevat kahju.
  • Kliendi isiklikke asju, mis on leitud ujula ruumidest (sh pärast lahtiolekuaega), hoiab ujula alles 1 (ühe) kalendrikuu.
  • Rula, jalgratta, tõukeratta vm kergliiklusvahendi jätab klient ujulasse saabudes selleks ettenähtud hoidlasse/parklasse.
  • Kodukorra esmasel rikkumisel võib ujula personal rikkujat hoiatada suuliselt. Kui klient on rikkunud kodukorda mitmel korral, võib ujula keelduda teenuse osutamisest. Nimetatud juhul ujula ette tasutud makseid ei tagasta.
  • Ujulal on õigus paluda isikul, kes rikub korda, eirab nõudeid või segab teisi külastajaid, ujula ruumidest ja territooriumilt lahkuda.

 

 1. Treeningud
  • Treeningrühm lubatakse ujulasse 15 minutit enne treeningu algust. Treener, õpetaja või juhendaja saabub treeningule esimesena ja lahkub viimasena. Laste treeningurühm lubatakse treeninguruumi vaid treeneri, õpetaja või juhendaja (kes on täiskasvanu) kohalolekul.
  • Ujumise treeningurühm võib basseinis olla kuni 10-liikmeline.
  • Treener, õpetaja või juhendaja:
   • tutvustab treeningul osalejatele ujula kodukorda;
   • laste ja noorte treeningu korral vastutab osalejate eest ja kodukorra täitmise eest;
   • tagab treeningu läbiviimisel ohutuse;
   • jälgib, et treening toimuks treeningplaani järgi;
   • hoolitseb selle eest, et osalejad vabastaksid ujula või raja õigeaegselt.

 

 1. Isikuandmete kaitse
 • Ujula lähtub isikuandmete töötlemisel õigusaktidest ja oma organisatsioonis kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest, mis on toodud veebilehel: https://rkas.ee/andmekaitse.